17-05-11

Oorsuizen, loop er niet voor weg - Joost Treebusch

In losse verhalen vertelt Joost Treebusch hoe hij omgaat met zijn suizende oren. Hij beschrijft de last en de keuzes die hij maakt om met oorsuizen om te gaan. Hij wil het een plaats geven en deze last voor hem en zijn omgeving draaglijk houden. Die keuzes leiden soms tot somberheid en machteloosheid. De verhalen worden afgewisseld met gedichtjes. Het boek is vooral bedoeld om lotgenoten en mensen uit hun omgeving te vertellen, hoe men kan leven met oorsuizen. Dit zal tot meer begrip leiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.