04-02-12

Stop the traffik - Steve Chalke & Cherie Blair

De organisatie Stop the Traffik werd in 2006 in Engeland opgericht en is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van individuen en organisaties. Doelstelling is de beeindiging van mensenhandel en moderne slavernij. In het boek persoonlijke ervaringen van slachtoffers van mensenhandel, feiten en statistische gegevens over deze misdaad en acties er tegen. Met aandacht voor onder meer gedwongen prostitutie, sekstoerisme, kindsoldaten, dwangarbeid, organenhandel, de recruteringsmethoden van mensenhandelaren en de manieren om een slachtoffer onder controle te houden. Verder het signaleren van mensenhandel in de eigen omgeving, voorbeelden van acties (wereldwijd, nationaal, lokaal en individueel) en praktische tips om mensenhandel tegen te gaan. Een bedrijfstak - maar zeker niet de enige - waarin mensenhandel en slavernij een grote rol spelen, is de cacao-industrie. Mogelijkheid voor consumenten om hier iets tegen te doen is het kopen van fair trade producten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.