14-05-12

Mijn jaar in Koerdistan - Susanne Fischer

'Villa aan de rand van de waanzin', zo noemt de schrijfster het. De Duitse journaliste Fischer beschrijft haar tijd in Suleimania, een stad in het noorden van Irak. Vanuit deze Koerdische stad leidt ze Iraakse journalisten op. In het tijdens de oorlog betrekkelijk rustige Koerdische deel van Irak maakt de schrijfster kennis met de manier van leven in een door geloof geregeerde gemeenschap. Fischer verblijft met andere westerse vrouwen in een eigen villa. Dat levert spanningen op, zowel vanuit de buitenwereld als binnenshuis. De religieuze en politieke tegenstellingen in het land worden heel helder gemaakt doordat de schrijfster die vanuit haar persoonlijke situatie beschrijft. Het boek leest lekker weg en geeft een helder inzicht in de problematiek van Irak en de Koerdische streken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.