01-07-12

De stilte van de onschuld - Somaly Mam

De schrijfster vertelt hoe zij als wees in Cambodja het slachtoffer werd van de mannen die meenden gezag over haar te kunnen uitoefenen. Een oude man die zich over haar 'ontfermt' in ruil voor zware arbeid, die haar 'uitleent' aan anderen die haar misbruiken. Als wees in Cambodja, afkomstig van het 'zwarte' bergvolk, wordt ze voordurend gediscrimineerd, behandeld als een slaaf, gedwongen in de prostitutie te werken en wordt voortdurend afgeranseld. De verwarde politieke toestand tijdens en na het regime van Pol Pot droeg niet bij aan een betere situatie. Dankzij buitenlanders wist zij aan het milieu te ontsnappen; zij zet zich nu in voor een organisatie tegen mensenhandel.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.