22-02-13

Tot geweld ons scheidt - Juliane Jaspers

Een autobiografisch boek over een huwelijk waarin huiselijk geweld de boventoon voert. Een verhaal bovendien, dat is geschreven vanuit het perspectief van het slachtoffer en daarmee uniek is te noemen. De lezer wordt meegevoerd vanaf de eerste aangifte tot de uiteindelijke strafrechtelijke vervolging. Dit boek schetst een duidelijk beeld over de ambivalentie van een huwelijk dat gekenschetst wordt door relationeel geweld.

Aangiftes, (soms verwarrende) contacten met hulpverleners, contacten met politie en justitie, gevoelens van boosheid, frustratie en onmacht, maar ook, het kan verkeren, verliefdheid. Niets blijft onbeschreven. Met hier en daar nuttige informatie over diverse onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op huiselijk geweld en scheiding.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.