30-10-13

Recensie: Schuilplaats - Linda Jansma

Titel: Schuilplaats
Auteur: Linda Jansma
Recensie: Thea en Coenraad
Genre: Thriller
Uitvoering: E-book
350 pagina's | De Crime Compagnie | oktober 2013

Linda Jansma:
In 2010 debuteerde Linda Jansma (1976) zeer succesvol met Caleidoscoop, waarmee ze een jaar later de Schaduwprijs won. Dat Linda maatschappelijke problemen niet uit de weg gaat, bewijst ze met haar tweede boek weer. Na ‘loverboys’ in Caleidoscoop, is in Tweestrijd huiselijk geweld aan de orde. Ook in haar derde thriller, ‘Houvast’ draait alles om een modern vraagstuk, n.l. de handel in kinderen. Haar vierde thriller 'Schuilplaats' gaat over pleegouders en uithuisplaatsing van kinderen.

Het verhaal:
Mayke en Han zijn pleegouders van zes kinderen en wonen in een grote boerderij in Friesland. Als hen gevraagd wordt crisisopvang te bieden aan drie zusjes bedenken ze zich geen moment en nemen de meisjes liefdevol in huis. Al snel merkt Mayke dat er iets aan de hand is met de 14-jarige Nikki, het oudste meisje, dat weigert te praten, en krijgt ze het vermoeden dat er veel meer speelt dan een uithuisplaatsing van drie mishandelde kinderen. Dan verdwijnt ze van de andere pleegkinderen. Wat is er met hem gebeurd? Hebben de zusjes er iets mee te maken?

Recensie Thea:
Het boek vertelt het verhaal van Mayke en haar gezin waarbij een dramatisch gebeuren uit het verleden een grote rol in het heden speelt. Vanaf het begin wordt je het verhaal ingezogen en raak je in de ban van het verhaal. Door de constante aanwezigheid van een sluimerende onderhuidse spanning, voel je als lezer dat er iets staat te gebeuren; maar wat, hoe en met wie?
Samen met hun zes pleegkinderen, Ilja, Fay, Mart, Timo en de tweeling Marinka en Simon, wonen Mayke en Han in een boerderij in het Friese Holwerd.  

"In dit gezin is geen dag hetzelfde. Altijd gebeurt er wel iets, altijd klinkt er geschreeuw van kinderstemmen, of is er ruzie om een kleinigheid. En ik zou het voor geen goud willen missen. Ondanks dat het niet onze eigen kinderen zijn. Ze hadden allemaal hun rugzakje, een verleden waar ze ook niet om gevraagd hebben, waardoor ze soms moeilijk handelbaar waren. En stuk voor stuk zochten ze continu grenzen op. Van onze regels, onze dagelijkse gang van zaken, van elkaar. In combinatie met onze eigen twee kinderen, Cris en Anna, die beiden inmiddels op op zichzelf wonen, leidde dat soms tot hevige conflicten."

Mayke en Han worden gevraagd crisisopvang te bieden aan de zusjes Nikki, Nadine en Noëlle. Het valt Mayke op dat er iets met Nikki aan de hand is, ze praat niet en de blik in haar ogen is totaal nietszeggend. Nikki heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en verliest haar zusjes geen moment uit het oog. Wat is er toch met haar aan de hand, wat heeft ze allemaal moeten doorstaan?
"we weten helemaal niet wat er in dat hoofdje van Nikki rondgaat. Praat ze niet vanwege alles wat er gebeurd is, of speelt er nog iets anders? En zo ja, wat dan? Wat heeft haar doen besluiten te zwijgen? Angst? Misschien. Maar waarvoor? Wat Nikki betreft lijkt het wel alsof iets in me vertelt dat ik zo snel mogelijk moet achterhalen wat er met haar gebeurd is, omdat ..ja omdat wat? Daar krijg ik dus geen grip op. Het is een gevoel. Een gevoel dat steeds terugkeert en steeds dringender wordt."
Tegelijkertijd duikt Lieuwe, na het uitzitten van zijn gevangenisstraf, weer op in het dorp. Waarom is hij teruggekeerd naar het dorp en wat wil hij van Mayke? Waar komt zijn haat jegens haar vandaan? Wat is er vier jaar geleden gebeurd? 
"Mijn gedachten gaan ineens terug naar vier jaar geleden. Toen had hij dat ook gezegd. Komt allemaal goed. Maar het wás niet goed gekomen. Het was zelfs gruwelijk misgegaan. En nu .. nu was hij weer…"

"Lieuwe was niet voor niets op ons erf. Hij was iets van plan. Hij hield me in de gaten, probeerde me angst aan te jagen via de kinderen. Dat doe je niet zomaar. Of wel? Haatte hij me werkelijk zo diep, dat hij me niet eens meer iets wilde aandoen, maar me op een andere manier kapot wilde maken?" 

Mayke en haar gezin belanden in een rollercoaster van gebeurtenissen. Zo gedraagt Fay zich steeds vreemder, is afwezig en prikkelbaar en heeft geheimen voor haar ouders. Wat verzwijgt ze voor hen? Wie heeft er in huis ingebroken en waar was degene naar op zoek? Wie slaapt er in het hooi in de stal, is het Lieuwe? Simon komt op een dag niet thuis van het vogels spotten. Waar is hij? Wat is er met hem gebeurd? Dan verdwijnt ook Noëlle. Wie heeft haar meegenomen, zijn het haar ouders?

Het verhaal bestaat uit 2 verhaallijnen, enerzijds het verhaal van Mayke en haar gezin en anderzijds het verhaal van de gedetineerde Wytse, genaamd Mus. Twee verhaallijnen die meer met elkaar te maken hebben dan je als lezer in eerste instantie zou verwachten. Stukje bij beetje kom je als lezer meer te weten over Mayke en haar gezin en over die fatale gebeurtenis van 4 jaar geleden. De twee verhaallijnen komen samen en leiden tot een spannende ontknoping. Het verhaal heeft nog een verrassend einde voor de lezer in petto. Een einde welke ik niet aan zag komen...
"Hij sloot zijn ogen, dacht aan alles wat hij bijna gehad had en wat hem nu door de vingers glipte en hij voelde zich moe. Zo vreselijk moe. Hij probeerde wakker te blijven, maar het lukte hem niet en langzaam zonk hij weg in een allesomvattende stilte." 

Schuilplaats: een spannend en meeslepend verhaal, welke je vanaf het begin in haar greep krijgt. Een verhaal welke je niet loslaat. De constante aanwezige onderhuidse spanning maakt dat je door wilt lezen, als lezer voel je dat er iets staat te gebeuren; maar wat, hoe en met wie, dat blijft lange tijd de vraag. 


Recensie Coenraad de Kat:
Schuilplaats is combinatie van angst, rust, geborgenheid maar ook onzekerheid. Linda heeft deze elementen verwerkt in het verhaal. Spanning is regelmatig goed voelbaar maar ook de geborgenheid die Han en Mayke “hun” kinderen biedt. De vele karakters die er zijn hebben allemaal zo hun eigen rol en bijdrage, de één wat meer als de andere en vullen elkaar aan. Linda heeft een schrijfstijl die eenvoudig is en vanaf de eerste blz leef je mee met het gezin. De vele gebeurtenissen zorgen ervoor dat je continu in het verhaal zit en je afvraagt hoeveel kan een mens hebben zonder de moed op te geven. 

Linda heeft met schuilplaats een thriller geschreven die staat als een rots in de branding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten