08-12-2013

Alles of niets - Abke Kloosterman

Twee jongeren met een lichamelijke beperking zoeken beide hun weg door het leven. Anne (20) is visueel beperkt. Ondanks dat leidt ze een bruisend studentenleven. Haar beperking beschouwt ze slechts als een lastig detail. Marie (23) lijdt aan het chronisch vermoeidheidsyndroom en bewoont de zolder van haar ouders. Het grootste deel van de dag is ze aan bed gebonden. Haar beperking is bepalend voor haar dagelijks leven. Aan de hand van verschillende thema’s, zoals dagbesteding, vriendschap, levensovertuiging en toekomstperspectief, vertellen beide jongeren hun verhaal. Wat betekent het leven met een lichamelijke beperking concreet voor hun dagelijks leven? Wat beschouwen zij als waardevol in het leven en hoe proberen zij hier vorm aan te geven? Door vragen te stellen en alledaagse voorbeelden te gebruiken, dagen zij je uit om je eigen leven eens kritisch te bekijken. Hierbij draait het slechts om een vraag: wat maakt mij echt gelukkig?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.