06-05-15

Recensie: Overstroomd - Eva Moraal

Titel: Overstroomd
Auteur: Eva Moraal
Recensie: Miranda
Genre: Young Adult
ISBN: 9789047707301
398 pagina's | Uitgeverij Lemniscaat | maart 2015

Eva Moraal:
Eva Moraal studeerde geschiedenis en deed onderzoek het het NIOD (Het Instituut voor Oorlogs-, Genocide- en Holocauststudies). Ze promoveert aan de UvA op een studie naar egodocumenten uit Kamp Westerbork. Overstroomd is haar debuut. Speciaal voor Literatour, de eerste Young Adult-Boekenweek van Nederland, verschijnt Overstroomd met een nieuwe omslag.

Het verhaal:
We bevinden ons in de tijd na de Grote Overstromingen. Het land is verdeeld in veilige, droge gebieden, en terrine die gevaar lopen als het water weer stijgt. Ook de bevolking leeft strikt gescheiden: de Drogen vormen de rijke elite, de Natten het werkvolk dat een hard bestaan leidt om te overleven - en van waaruit steeds sterker verzet optreedt. Nina is een Droge, de dochter van de Gouverneur. Tijdens de laatste overstroming is haar school getroffen en haar zusje verdronken. Daardoor is ze gedwongen om, zij het onder een andere naam, lessen te volgen op een school in het Natte gebied. Op school wordt ze verplicht om met Max, een Natte, een werkstuk te maken. Wat met wederzijdse achterdocht begint, groeit al snel uit tot een fascinatie voor elkaars wereld en een ontluikende vriendschap. Maar de situatie is complex. Max' vader is omgekomen bij de laatste overstroming, en er worden vraagtekens gezet bij de rol die de Gouverneur daarbij speelde. Max' broer Li is nauw betrokken bij een gewelddadige verzetsgroep.

Recensie door Miranda:
Overstroomd is een dystopisch verhaal waarin onmogelijke liefde, ongelijkheid, armoede, en natuurrampen een grote rol spelen. Het verhaal draait vooral rondom Nina en Max.

Wanneer na een grote overstroming het land verdeeld is tussen Natte en Droge gebieden is er veel veranderd in de nieuwe wereld. Max is een Natte, hij leeft aan de armere kant en tegelijkertijd ook aan de gevaarlijke kant dichtbij de dijken en het alles verwoestende water. Hij woont samen met zijn moeder en broer Liam(welke zich in een verzetsbeweging tegen de Drogen bevind en aanslagen tegen hun pleegt) in een flatje waar de armoede goed te zien is. Afbladerende verf, 'oude' technologie, schaarse voedsel en kleding. Daarnaast heb je Nina, de dochter van de gouverneur die wel alles heeft wat ze zich maar kan wensen, een groot huis, een leven op het droge land, goede kleding en een overdaad aan eten. Nadat een overstroming de school van Nina heeft verwoest waarbij ook haar zus Isa is omgekomen, moet Nina naar een school voor Natten. Hier wordt zij met de nek aangekeken, maar op een vreemde manier is er toch van het begin af een klik met Max. Wat eerst een onmogelijke liefde lijkt, lijken deze twee steeds dichter naar elkaar toe te groeien, maar dan slaat het noodlot toe en slaat Max als een blad aan een boom om.

Het verhaal heeft even nodig om op gang te komen, het eerste gedeelte (het boek is in 3 delen opgedeeld) is wat langdradig waardoor de aandacht kan verslappen, en sommige passages hadden ingekort mogen worden om de spanning in het begin wat te verhogen. Gelukkig weet Eva Moraal later in het boek het verhaal een boost te geven waardoor je het niet meer weg kunt leggen. Het verhaal wordt uit verschillende perspectieven verteld, waardoor je een kijkje in het hoofd krijgt van zowel Nina als van Max, dat maakt dat je je makkelijker in beide personen in kunt leven en begrijpt waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Ondanks dat het verhaal alle ingrediënten voor een dystopisch verhaal heeft komt het niet helemaal goed uit de verf. Het heeft nog wat scherpe randjes die bijgeschaafd mogen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten